VZR Garant 

Nederlands

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Ahavah Travel gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl).

U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Ahavah Travel niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630. 

English

In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Ahavah Travel makes use of the guarantee scheme provided by VZR Garant (www.vzr-garant.nl/en).

You can check that this is the case by visiting VZR Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant. VZR Garant’s guarantee applies within the limits of its Guarantee Scheme (which can be found on VZR Garant’s website). The Guarantee Scheme specifies the exact (travel) offering to which VZR Garant’s guarantee applies and what the guarantee entails. If services are not provided due to the financial insolvency of Ahavah Travel, you can contact VZR Garant, which has its offices at Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands, by sending an email to info@vzr-garant.nl or calling +31 (0)85 13 07 630.